groenvoorziening

Detacheren

Een medewerker die via WNK Personeelsdiensten bij u wordt gedetacheerd, blijft formeel in dienst van WNK Personeelsdiensten. De medewerker wordt aan u uitgeleend op basis van afspraken, onder andere over contractduur, werktijden, werkzaamheden en de inleenvergoeding. Detachering kan zowel individueel als in een groep.

Zo werkt het

Als opdrachtgever betaalt u per gedetacheerde medewerker een inleenvergoeding. De hoogte is afhankelijk van het functieloon, de loonwaarde en de bijkomende werkgeverslasten. In het tarief wordt ook rekening gehouden met ziekteverzuim en overig geoorloofd verzuim zoals tandartsbezoek.

De grootste voordelen van Detachering

 • Beperkte administratie
  De salariëring verloopt via WNK Personeelsdiensten
 • Beperkt werkgeversrisico bij ziekte
  Na 14 dagen aaneengesloten verzuim stopt de facturering
 • Flexibele contracten
  U bepaalt, in overleg met onze consulent, de duur van het contract, de werktijden en de aard van de werkzaamheden.
 • WNK ondersteuning
  Wij kunnen u en de medewerker ondersteunen in de begeleiding. Dit kan variëren van intensieve begeleiding op de werkvloer tot voortgangsgesprekken. De dagelijkse aansturing ligt bij u als inlenende organisatie. Bij groepsdetachering kan dit vanuit WNK Personeelsdiensten worden geregeld.
 • Loyaal en gemotiveerd personeel
  Medewerkers van WNK Personeelsdiensten kiezen zeer bewust voor hun kansen. Dat vertaalt zich in voortreffelijke werkhouding en arbeidsmoraal.

Heeft u vragen of wilt een persoonlijk gesprek met een consulent?

Stuur dan een mail met uw contactgegevens naar info@wnk.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Groepsdetachering bij PostNL 

sorteerder

PostNL Pakketten ontwikkelde samen met een aantal SW-bedrijven en het UWV een nieuw concept voor de distributiecentra van PostNL-pakketten. Dit concept is operationeel uitgerold in Utrecht, Amersfoort, Waddinxveen, Elst, ‘s Hertogenbosch, Hengelo, Breda, Sittard, Leeuwarden, Kolham, Den Haag, Eindhoven, Goes en Opmeer.

Sinds 16 juni 2014 is WNK Personeelsdiensten verantwoordelijk voor de personele bezetting in het postsorteercentrum in Opmeer. De medewerkers sorteren er de pakketten en zorgen voor alle interne transporten. Hierbij worden ze begeleid door leidinggevenden van WNK Personeelsdiensten. Alle medewerkers werken op de locatie in Opmeer.