personeelsbemiddeling

Personeelsbemiddeling

Personeelsbemiddeling lijkt op individuele detachering. Het grote verschil is dat de medewerker nu in loondienst is bij de werkgever. Indien er sprake is van een arbeidsbeperking, ontvangt u als werkgever financiële compensatie.

Zo werkt personeelsbemiddeling 

U betaalt het van toepassing zijnde (CAO) loon van de werknemer. De arbeidsprestatie kan echter lager zijn dan gebruikelijk is bij uw organisatie. Een onafhankelijke arbeidsdeskundige bepaalt dit productiviteitscijfer. Op basis hiervan wordt uw loonkostensubsidie berekend.

Werkgeversverplichtingen

U wordt formeel werkgever van deze werknemer. U hebt dus normale werkgeversverplichtingen op het gebied van loon, reiskosten, onkosten, pensioen, scholing, verlof, verzuim en arbeidsomstandigheden.

De grootste voordelen van personeelsbemiddeling

No-risk polis bij ziekte
Via de no-risk polis bent u permanent verzekerd tegen de financiële risico’s met betrekking tot ziekte en volledige arbeidsongeschiktheid van uw medewerker. Het UWV neemt de doorbetalingsplicht van u over. U kunt de no-risk polis via de normale ziekmeldingsprocedure aanvragen op de website www.uwv.nl. Alleen in geval er sprake is van opvolgend werkgeverschap, kan er geen beroep worden gedaan op de no-risk polis.

Premiekorting
Als u als werkgever een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer in dienst neemt of houdt, kunt u in aanmerking komen voor een korting op de arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidspremie. Meer info hierover vindt u op www.belastingdienst.nl

WNK ondersteuning
De consulent van WNK Personeelsdiensten kan u en de werknemer ondersteunen in de begeleiding. De vorm, duur en de intensiviteit van de begeleiding wordt afgestemd op ieders behoefte.

Werknemer in dienst van de werkgever
Er is geen verschil tussen de werknemer met arbeidsbeperking en zijn collega’s. Dit bevordert de betrokkenheid en motivatie van deze werknemer extra.

Loonkostensubsidie
U krijgt een loonkostensubsidie op basis van het brutoloon en de arbeidsprestatie van de werknemer. In de berekening worden eveneens 20% werkgeverslasten meegenomen.

Heeft u vragen of wilt een persoonlijk gesprek?

Neem dan geheel vrijblijvend contact op met onze afdeling Personeelsbemiddeling (Dienstencentrum).

Florence van den Berg vond haar topbaan bij Vacanceselect 

Detacheren Vacanceselect

Vacanceseselect verhuurt accommodaties in vrijwel heel Europa, van een ingerichte tent tot een luxe villa met zwembad. Vacanceselect is een familiebedrijf, dat 31 jaar geleden startte. Het kloppend hart van Vacanceselect is gevestigd in Alkmaar. Inmiddels heeft het bedrijf van familie van de Loo zo’n 125 medewerkers in binnen- en buitenland in dienst.

Veertien jaar geleden ontstond bij Vacanceselect de behoefte aan een medewerker die de taak op zich diende te nemen de pakketten met reisbescheiden en informatiemateriaal samen te stellen en deze “post gereed” maken. Niet iedereen kan aan deze dagtaak op een goede wijze invulling geven. Florence van den Berg, was in 2001 werkzaam bij WNK en had ervaring met deze werkzaamheden. Via een detacheringscontract is Florence toen begonnen met deze werkzaamheden bij Vacanceselect. Haar zelfvertrouwen geven en een juiste en goede begeleiding zijn de basisvoorwaarden geweest om haar werkzaamheden geleidelijk uit te kunnen bouwen. Nu is Florence de “spil” in het hoofdkantoor van Vacanceselect in Alkmaar. Zij ontvangt het bezoek, zorgt dat alles aanwezig is en werkt in de pantry, bezet de balie bij de entree en verzorgt de post. Door haar vrolijke aanwezigheid is het ook nog een beetje het zonnetje van de organisatie en heeft ze ook daardoor, absoluut een toegevoegde waarde.

Doordat Florence zich maximaal heeft ingezet en zich ontwikkeld heeft, heeft Vacanceselect haar op 1 augustus 2014 regulier in dienst genomen. Dit is op de eerste plaats de verdienste van Florence, maar ook de aangepaste regelgeving en aantrekkelijke subsidiemogelijkheden, o.a. de non risk polis, die het werkgeversrisico van ziekteverzuim opvangt, maakte deze stap mogelijk. HR-manager Suzanne Hendriks raadt elke ondernemer, die nu nog twijfelt over het in dienst nemen van een werknemer met een arbeidsbeperking, aan om het te doen. “De toegevoegde waarde is meer dan je van te voren verwacht”.