Vacature: Werkleider AanZ!

WNK Personeelsdiensten is een re-integratiebedrijf en SW-bedrijf in Alkmaar, dat er op gericht is zoveel mogelijk mensen (weer) naar de arbeidsmarkt te brengen. Naast het werkgeverschap voor medewerkers met een SW-indicatie houdt WNK Personeelsdiensten zich bezig met de uitvoering van de Participatiewet. Een onderdeel van WNK personeelsdiensten is de locatie AanZ! met als primaire focus assessment, doorstroom & ontwikkeling en maakt onderdeel uit van de eenheid externe werkgelegenheid, waar ook werken op locatie en detacheren onder vallen.

Bekijk hier de gehele vacature