Vacature: Werkbegeleider Assessment

WNK Personeelsdiensten is een Re-integratiebedrijf en SW-bedrijf in Alkmaar, dat er op gericht is zoveel mogelijk mensen (weer) naar de arbeidsmarkt te brengen. Naast het werkgeverschap voor medewerkers met een SW-indicatie houdt WNK Personeelsdiensten zich bezig met de uitvoering van de Participatiewet. De werkbegeleider is werkzaam binnen het onderdeel assessment. De werkbegeleider ressorteert rechtstreeks onder de werkleider.

Bekijk hier gehele vacature