Aan Algemeen bestuur
Van S. Mulder
Onderwerp Algemene bestuurs­vergadering
Datum tijd Donderdag 11 Maart 2021 om 14:00 uur
Locatie Microsoft Teams
 1. Opening

 2. Vaststellen agenda (bijlage)

 3. Mededelingen

 4. In-en uitgaande post ter kennisname

  04.1 Lijst van Inkomende stukken.

  1. Berichtgeving ondernemingsraad d.d. 14-12-2020 (bijlage)
  2. Zienswijze op kadernota 2022 Heiloo (bijlage)
  3. Zienswijze op kadernota 2022 Alkmaar (bijlage)
  4. Zienswijze op kadernota 2022 Castricum (bijlage)
  5. Zienswijze op kadernota 2022 Bergen (bijlage)
  6. Zienswijze op kadernota 2022 Heerhugowaard (bijlage)
  7. Zienswijze op kadernota 2022 Langedijk (bijlage)
  8. BAC-annotatie 4 maart 2021 (bijlage)
  9. Mutatie afvaardiging AB gemeente Heiloo (bijlage)

  04.2 Lijst van uitgaande stukken.

  • Geen
 5. Verslag Algemeen bestuur ter vaststelling

  1. Verslag Algemeen bestuur d.d. 10 december 2020 (bijlage)
  2. Actielijst Algemeen bestuur d.d. 10 december 2020 (bijlage)
 6. Zienswijzen Kadernota 2022 ter bespreking

  1. Effect zienswijzen op de begroting 2022 (bijlage)
 7. Bestemming resultaat 2020 ter vaststelling (bijlage)

  1. Notitie bestemming resultaat 2020 (bijlage)
 8. Financiering pand ter bespreking (bijlage)

 9. Bedrijfsvoering ter informatie

  1. Managementcijfers t/m december 2020 (vóór accountantscontrole) (bijlage)
 10. Rondvraag en Sluiting

Donderdag 11 Maart 2021, 14:00 uur – Algemene bestuursvergadering (Openbaar)