Aan Algemeen bestuur
Van S. Mulder
Onderwerp Vergadering Algemeen Bestuur Zaffier
Tijd 14.00 uur
Locatie MS Teams
Datum 10 maart 2022
 1. Opening

 2. Vaststellen agenda (bijlage)

 3. Mededelingen – ter informatie

 4. Inkomende en uitgaande stukken – ter kennisname

  1. geen
 5. Verslag en Actielijst – ter vaststelling

  1. Verslag AB openbaar d.d. 9 december 2021 (bijlage)
  2. Actielijst AB openbaar d.d. 9 december 2021 (bijlage)
 6. Bestuurlijke routekaart – ter kennisname

  1. Memo bestuurlijke routekaart (bijlage)
 7. Benoeming Dagelijks Bestuur – ter besluitvorming

  1. Memo aanwijzen DB Zaffier (bijlage)
  2. Memo bezetting bestuurlijke rollen (bijlage)
 8. Delegatiebesluit Algemeen Bestuur Zaffier – ter besluitvorming

  1. Delegatiebesluit en toelichting (bijlage)
 9. Rondvraag en Sluiting

Donderdag 10 maart 2022, 14:00 uur – Algemene bestuursvergadering (Openbaar)