Agenda Algemeen bestuur

Dag: donderdag 7 april 2022
Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Plaats: Hertog Aalbrechtweg 32, 1823 DL te Alkmaar
Vergaderzaal 3.10, 3e etage
  1. Opening

  2. Vaststellen agenda (bijlage)

  3. Mededelingen

  4. Inkomende en uitgaande stukken

   1. geen
  5. Verslag en Actielijst – ter vaststelling

   1. Verslag AB d.d. 10 maart 2022 (bijlage)
   2. Actielijst AB d.d. 10 maart 2022 (bijlage)
  6. Inhoudelijke stukken – ter besluitvorming

   • – Oplegger bij besluiten (bijlage)
   1. Archiefverordening (bijlage)
   2. Reglement van orde Algemeen Bestuur (bijlage)
   3. Oplegger bij bijdrage verordening 2023 (bijlage)
    i. Bijdrage verordening 2023 (bijlage)
   4. Begroting 2023 (bijlage)
   5. Concept Jaarverslag WNK Personeelsdiensten (bijlage)
   6. Concept Accountantsverslag 2021 WNK (bijlage)
   7. Memo geldstromen Zaffier 2022 (bijlage)
   8. Tijdelijk Directiestatuut Zaffier 2022 (bijlage)
   9. Financiële verordening Zaffier 2022 (bijlage)
     – ter bespreking:
   10. Verschillende rollen bij de verschillende organisaties (bijlage)
   11. Memo positie cliëntenraad (bijlage)
  7. Bedrijfsvoering – ter informatie

   1. Managementcijfers januari 2022 (bijlage)
   2. Managementcijfers februari 2022 (bijlage)
  8. Rondvraag

  9. Sluiting

Donderdag 7 april 2022, 14:00 uur – Algemene bestuursvergadering