Agenda Algemeen bestuur

Dag: donderdag 7 juli 2022
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Plaats: Hertog Aalbrechtweg 32, 1823 DL te Alkmaar
Vergaderzaal 3.10, 3e etage
 1. Opening

 2. Vaststellen agenda (bijlage)

 3. Mededelingen

   a. Rechtmatigheidsverantwoording
 4. Inkomende en uitgaande stukken

  1. Gemeente Alkmaar: Zienswijze op jaarrekening 2021 WNK en begroting 2023 Zaffier (bijlage)
  2. Gemeente Bergen: Zienswijze op jaarrekening 2021 WNK en begroting 2023 Zaffier (bijlage)
  3. Gemeente Castricum: Zienswijze op jaarrekening 2021 WNK en begroting 2023 Zaffier (bijlage)
  4. Gemeente Dijk en Waard: Zienswijze op jaarrekening 2021 WNK en begroting 2023 Zaffier (bijlage)
  5. Gemeente Heiloo: Zienswijze op jaarrekening 2021 WNK en begroting 2023 Zaffier (bijlage)
  6. Gemeente Uitgeest: Zienswijze op begroting 2023 Zaffier (bijlage)
  7. Ministerie van O.C.W. – Vrouwen in leidinggevende posities enz. (bijlage)
  8. Provincie Noord-Holland – Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader GR 2022 (bijlage)
 5. Verslag en Actielijst – ter vaststelling

  1. Verslag AB d.d. 7 april 2022 (bijlage)
  2. Actielijst AB d.d. 7 april 2022 (bijlage)
 6. Inhoudelijke stukken – ter besluitvorming

  1. Bespreking zienswijzen gemeenteraden op de jaarrekening 2021 WNK en begroting 2023 Zaffier
  2. Jaarverslag WNK 2021 (bijlage)
  3. Vaststellen jaarverslag 2021 (bijlage)
  4. Begoting 2023 Zaffier (bijlage)
  5. Vaststellen begroting 2023 Zaffier (bijlage)
    – ter kennisgeving:
  6. Verschillende rollen bij de verschillende organisaties (bijlage)
  7. Presentatie bestuurlijke rollen Zaffier (bijlage)
 7. Bedrijfsvoering – ter kennisgeving

  1. Toelichting resultaten en Bedrijfsresultaat tot en met mei 2022 inclusief eindejaarsverwachting (bijlage)
   i. Transitiebudget 2022 (bijlage)
   ii. Verwachte uitnutting transitiebudget Zaffier 2022 (bijlage)
  2. Managementcijfers mei 2022 (bijlage)
 8. Rondvraag

 9. Sluiting

Donderdag 7 juli 2022, 14:00 uur – Algemene bestuursvergadering (Openbaar)