Aan Algemeen bestuur
Van S. Mulder
Onderwerp Agenda
Tijd 14.00 uur
Locatie Microsoft Teams
Datum 8 april 2021
 1. Opening

 2. Vaststellen agenda

 3. Mededelingen

 4. In-en uitgaande post – ter kennisname

  04.1 Lijst van Inkomende stukken.

  1. BAC‐annotatie 1 april 2021 (bijlage)
  2. E‐mailbericht Willem van Eijk (bijlage)
  3. Bestuurdersmail 29 maart 2021, VNG WSGO (bijlage)

  04.2 Lijst van uitgaande stukken.

  • Geen
 5. Verslag en actielijst Algemeen bestuur – ter vaststelling

  1. Verslag Algemeen bestuur d.d.11 maart 2021 (bijlage)
  2. Actielijst Algemeen bestuur d.d.11 maart 2021 (bijlage)
 6. Vaststellen concept begroting 2022 – ter vaststelling

  1. Conceptbegroting 2022 (bijlage)
  2. Voorstel en besluit vaststellen conceptbegroting 2022 (bijlage)
 7. Vaststellen concept jaarverslag 2020 – ter vaststelling

  1. Accountantsverslag 2020 (bijlage)
  2. Concept jaarverslag 2020 (bijlage)
  3. Voorstel en besluit vaststellen concept jaarverslag 2020 (bijlage)
 8. Bedrijfsvoering – ter informatie

  1. Managementcijfers januari 2021 (bijlage)
  2. Managementcijfers februari 2021 (bijlage)
 9. Rondvraag en Sluiting

Donderdag 8 april 2021, 14:00 uur – Algemene bestuursvergadering (Openbaar)