Aan Algemeen bestuur
Van S. Mulder
Onderwerp Agenda
Tijd 14:00 uur
Locatie M.S. Teams
Datum 9 december 2021
 1. Opening

 2. Vaststellen agenda

 3. Mededelingen

 4. In-en uitgaande post – ter kennisname

  04.1 Lijst van Inkomende stukken.

  1. Provincie Noord-Holland; financiële positie WNK 2022 (bijlage)
  2. BAC-annotatie 2 december 2021 (bijlage)

  04.2 Lijst van uitgaande stukken.

  • Geen
 5. Verslag Algemeen bestuur – ter vaststelling

  1. Verslag Algemeen bestuur d.d. 21 oktober 2021 (bijlage)
  2. Actielijst Algemeen bestuur d.d. 21 oktober 2021 (bijlage)
 6. Voortgang Project Post – ter bespreking

  1. Notitie voortgang Project Post (bijlage)
  2. Oplegger bij notitie voortgang Project Post (bijlage)
 7. Confed – ter informatie

  1. Notitie Confed (bijlage)
 8. Kadernota 2023 – ter vaststelling

  1. Brief aan de gemeenteraden Kadernota 2023 (bijlage)
  2. Voorstel en besluit brief gemeenteraden Kadernota 2023 (bijlage)
 9. Normenkader 2021 – ter vaststelling

  1. Normenkader 2021 (bijlage)
  2. Voorstel en besluit Normenkader 2021 (bijlage)
 10. Begrotingsoverschrijding 2021 – ter vaststelling

  1. Notitie begrotingsoverschrijding 2021 (bijlage)
  2. Voorstel en besluit Begrotingsoverschrijding 2021 (bijlage)
 11. Bedrijfsvoering – ter informatie

  1. Toelichting resultaten en Bedrijfsresultaat tot en met september 2021 (bijlage)
  2. Managementcijfers oktober 2021 (bijlage)
  3. Managementcijfers november 2021 (bijlage)
 12. Rondvraag en Sluiting

Donderdag 9 december 2021, 14:00 uur – Algemene bestuursvergadering (Openbaar)