– Onze organisatie krijgt een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds en uit React-EU. Deze subsidie wordt bij ons ingezet op activiteiten om de stap naar arbeid optimaal te laten verlopen.
– Onze activiteiten worden mede gefinancierd vanwege de reactie van de Unie op de COVID-19-pandemie

ESF