Ondernemingsraad WNK Personeelsdiensten

De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van de werknemers van WNK Personeelsdiensten, in overeenstemming met de Wet op de ondernemingsraden. De OR adviseert het bestuur en heeft
instemmingsrecht bij besluiten over regelingen die werknemers betreffen.

Samenstelling van de OR

Voorzitter: Yusuf Mermer, Afdeling Detacheren
Secretaris: Edwin Flierman, Ambtelijk Secretariaat
Vicevoorzitter: Diana van den Outenaar, Afdeling Schoonmaak
 

Overige OR leden:

Eduard Leurs, Afdeling Technische Dienst
Jan van Wanrooy, Afdeling Regio Groen
Patrick Mazereeuw, Afdeling WOL Opmeer
Paul Twint, Afdeling Detacheren
Rob de Vries, Afdeling Detacheren
Sandra Langenberg-Spijkstra, Afdeling Dienstencentrum
Siska van Eijk, Afdeling AanZ! Obdam
Wouter Schendelaar, Afdeling Schoonmaak


Kern OR:

Yusuf Mermer, Diana van den Outenaar, Edwin Flierman

De Kern OR komt wekelijks bijeen om te overleggen, eventueel met de bestuurder, over zaken die niet kunnen wachten op de reguliere vergaderingen van de OR.

Vergaderfrequentie

De OR vergadert gemiddeld 10 keer per jaar en heeft 6 keer per jaar een overleg met de bestuurder.

Commissies:

Commissie Personele Zaken

Leden: Siska van Eijk, Edwin Flierman en Rosmarijn van Westen (geen OR-Lid)

Deze commissie heeft te maken met de belangen van het personeel. Denk hierbij aan verlof, verzuim, reiskosten en opleidingen/cursussen. Het personeelsbelang draagt samen met het bedrijfsbelang, bij aan het goed functioneren van de organisatie.

Financiële Commissie

Leden: Wouter Meijer, Wouter Schendelaar en Sam Atallah (geen OR-Lid)

De Financiële Commissie heeft als taak om, ter voorbereiding van de OR-vergaderingen, financiële
stukken te toetsen en beoordelen aan ingezet financieel beleid. Ook beoordeelt de commissie nieuw
beleid op financiële onderbouwing.

Commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn & Milieu (VGWM)

Leden: Sandra Langenberg-Spijkstra, Eduard Leurs, Rob de Vries, Paul Twint en
Agnes Dekker (geen OR-Lid)

De commissie VGWM controleert op veiligheids-, gezondheids- en welzijns-aangelegenheden en
milieutechnische kwesties binnen de organisatie.

Public Relations Commissie (PR)

Leden: Diana van den Outenaar, Wouter Schendelaar en Carol-Ann Küpper (geen OR-Lid)

De PR Commissie is verantwoordelijk voor de zichtbaarheid van de OR en alle medewerkers van informatie te voorzien.

Contact OR: Edwin Flierman, 06 28806462 / e.flierman@wnk.nl

Ondernemingsraad