Voor wie is de Cliëntenraad Wsw?

De Cliëntenraad Wsw komt op voor uw belangen. De Cliëntenraad is er voor iedereen met een indicatie Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en woont in de regio Noord-Kennemerland (*). Werkt u bij WNK Personeelsdiensten met een indicatie Wsw of bent u gedetacheerd? Werkt u met de regeling begeleid werken in de Wsw of staat u op de wachtlijst voor werk in de Wsw? Dan is de Cliëntenraad Wsw er voor u!

(*) Dit zijn de 6 gemeenten:

  • Alkmaar
  • Bergen Noord-Holland
  • Castricum
  • Heerhugowaard
  • Heiloo
  • Langedijk
logo-clientenraad-wsw-noord-kennemerland

Waarom is er een Cliëntenraad Wsw in Noord-Kennemerland?

Sinds 1 januari 2008 is de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Een belangrijk onderdeel van deze wijziging is dat mensen met een Wsw indicatie gevraagd en ongevraagd mee mogen denken en praten over het beleid van de Wsw. De hierboven vermelde acht gemeenten in de regio Noord-Kennemerland zijn verantwoordelijk voor de Wsw en laten dit o.a. uitvoeren door WNK Personeelsdiensten. Deze gemeenten hebben gekozen voor een regionaal werkende cliëntenraad. Per december 2008 is deze Cliëntenraad aan het werk en bestaat uit mensen die allemaal een Wsw- indicatie hebben. Zij weten waarover ze praten, want zij hebben zelf ervaring. De cliëntenraad adviseert het bestuur van WNK-bedrijven over de plannen die gemeenten bedenken voor de Wsw. Zo komt de Cliëntenraad op voor de belangen van alle Wsw-ers in de regio Noord-Kennemerland die bij WNK personeelsdiensten werken.

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad Wsw komt tien keer per jaar bij elkaar en heeft twee keer per jaar overleg met het dagelijks bestuur van WNK Personeelsdiensten (dat zijn o.a. de wethouders van de zes gemeenten). De Cliëntenraad houdt in de gaten wat de gemeenten willen met de Wsw. Als er nieuwe plannen zijn bijvoorbeeld over het wachtlijstbeheer of Begeleid Werken, dan bekijkt de Cliëntenraad dat plan en geeft daar een advies over aan het dagelijks bestuur WNK Personeelsdiensten.

Hoe kunt u de Cliëntenraad helpen?

Iedereen die werkt met een Wsw-indicatie of wacht op een Wsw werkplek, mag aan de Cliëntenraad vertellen wat zijn of haar ervaringen zijn met de Wsw. Natuurlijk hebben de leden van de Cliëntenraad zelf ervaring met de Wsw, maar dat is onvoldoende om te kunnen beoordelen of het WNK-bedrijven de Wsw goed uitvoert. De Cliëntenraad hoort daarom graag verhalen uit de praktijk. Wat wil de Cliëntenraad bijvoorbeeld weten? De volgende vragen houdt de Cliëntenraad bezig: Bent u op de hoogte van uw mogelijkheden in de Wsw? Staat of stond u lang op de wachtlijst? Hebt u een eenvoudig begeleid werken plek kunnen regelen? Als de Cliëntenraad van veel mensen met een Wsw-indicatie hoort wat hun ervaringen zijn, kan de Cliëntenraad dat vertellen aan het dagelijks bestuur van WNK Personeelsdiensten. Dit bestuur kan dan de plannen in de Wsw beter afstemmen op de behoeften van de Wsw-ers. Door de Cliëntenraad te helpen aan informatie, helpt u mee met het verbeteren van de Wsw.

Is de Cliëntenraad iets voor u? Laat het ons weten, of meldt u aan!
KLIK HIER voor meer informatie.

Cliëntenraad WSW

Postbus 9150
1800 GD Alkmaar
E: wswraadnkl@WNK.nl

Cliëntenraad