Productiediensten-Jobcarving

zoek

Twinte_paul

Meer weten?
De specialisten van WNK Personeelsdiensten verkennen graag met u de mogelijkheden. Neem dan contact op met:

Paul Twint
06 108 03 810
p.twint@wnk.nl

voor informatie of voor een vrijblijvend gesprek.

Jobcarving maakt uw bedrijf efficiënter en socialer

Jobcarving is een methode om functies of banen te creëren die specifiek passen bij mensen met een arbeidsbeperking. Bij jobcarving wordt binnen een bedrijf of organisatie gekeken welke taken uit bestaande takenpakketten kunnen worden gesplitst. Deze taken worden vervolgens herverdeelt in gespecialiseerde en eenvoudigere taken. Werk uit de laatste categorie kunnen interessante banen opleveren voor mensen met een beperking. Het betreft onder meer lichte administratieve, productie, logistieke en zorg taken.

Voordelen jobcarving

 • Een belangrijk voordeel van jobcarving is dat gespecialiseerde werknemers in uw bedrijf zich volledig kunnen richten op hun hoofdwerkzaamheden. Dit leidt tot meer efficiëntie, omdat zij niet meer worden afgeleid door bijzaken.
 • Jobcarving helpt ook de personeelskosten te verlagen. U hoeft minder snel extra gespecialiseerd personeel aan te nemen, omdat uw huidige medewerkers efficiënter kunnen werken. Bovendien krijgt u voor het in dienst nemen van medewerkers met een beperking loonkostensubsidie, welke u een financieel voordeel oplevert.
 • Daarnaast zorgt jobcarving voor een sociale en duurzame bedrijfsvoering, omdat u kansen biedt aan mensen met een beperking.

Werkwijze

Jobcarving kent twee startpunten vanuit de werkgever:

 • Starten bij een vacature; Jobcarving is dé oplossing om te komen tot een passende match tussen uw vacature en kandidaten met een beperking. Hierbij wordt gekeken hoe de vacature is aan te passen op de mogelijkheden van de kandidaat.
 • Starten bij het zittend personeel; Jobcarving helpt (te) hoge werkdruk te verlagen. Hierbij worden bestaande takenpakketten en functies beoordeeld en taken afgesplitst. Zo ontstaat ruimte in bestaande functies en worden nieuwe (eenvoudige) functies gemaakt voor een kandidaat met een beperking.

De volgende stappen zet je meestal bij een jobcarving traject:

 • Analyse bestaande functie of vacature
 • Beoordelen en splitsen functie
 • Creëren nieuwe (eenvoudigere) functie
 • Matchen kandidaten vanuit doelgroep
 • (Proef) Plaatsing
 • Begeleiding